Vietnet.no

Mạng lưới thông tin của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Nauy

HNVTN-banner1
HNVTN-banner3
HNVTN-banner6
HNVTN-banner7
HNVTN-banner2
HNVTN-banner5
HNVTN-banner4

lør21Jul2018

Sist oppdatertsøn, 30 jul 2017 2pm

Font Size

Cpanel

Quan điểm của ông Bård Larsen về lá cờ quốc gia

LTS: Sau khi UBXDTĐ công bố lá thư của "sử gia" Bård Larsen, có nhiều người trong HNVTN đã viết thư phản hồi đến ông. Ngoài ra được biết lá thư ông viết gửi cho UBXDTĐ là do sự vận động từ phía UB, không do từ cảm nhận riêng mà dụng ý UB với tinh thần vọng ngoại, dùng trí thức Nauy bênh vực quan điểm TĐ phi chính trị - căn cước tỵ nạn thể hiện qua lá cờ quốc gia. Vì thế ông đã viết thư như một lời thanh minh cho sự hiểu lầm của mình. Ông xác nhận là đứng về phía hàng ngũ với chúng ta "I’m on your side,". Bên dưới là nguyên bản tiếng Nauy. Dưới cùng là lá thư trích lại từ thư của UBXDTĐ (đăng trên trang mạng của UB thuyennhannauy.com) với tựa đề Tuong Dai va nhan xet cua nguoi  Na Uy Bård Larsen đề ngày: 10. jun. 2013 20:31

Xin trích một ỳ kiến tiêu biểu: 
From: Dĩ an cao < Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. >
To
: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ;
Sent: Saturday, June 22, 2013 6:45 AM

Subject: RE: Thư trả lời từ Ông Sử Gia Bård Larsen đến Cộng Đồng 

Kính ông Bård Larsen! Kính quý vị trong Hộp Thư Chung (HTC)!

Cảm ơn ông đã dành nhiều thiện cảm cho người việt tỵ nạn cộng sãn như chúng tôi mong rằng những thiện cảm này không hề bị thương tổn sau lần hiểu lầm vừa qua.

Trước khi chào ông, một lần nửa tôi xin nhắc cho ông một điều là : người Việt chúng tôi đóng góp tiền để xây tượng đài , không phải là một món đồ dùng để trưng bày cho du khách nước ngoài chiêm ngưỡng,  mà là một biểu tượng lịch sử cho thuyền nhân Việt nam và là nơi tưởng niệm những người đã hy sinh trong hành trình tìm tự do. Chúng tôi có thể bỏ Hoa biển chúng tôi có thể bỏ VBT nhưng chúng tôi không thể bỏ lịch sử cũng như chúng tôi không thể bỏ căn cước chính trị của mình!

Kính chúc ông và gia đình một mùa hè tốt đẹp!

DA


 

Quý vị có thể vào xem thêm ý kiến từ link nơi đây:

Thư của ông Bård Larsen trả lời:  

Chào tất cả Quý vị!  

Tôi thiết nghĩ đã có một sự hiểu lầm xảy ra liên quan đến những ý tưởng của tôi về Hoa Biển. 

Tôi không nhận thức chính tôi như là một phần trong sự việc này. Điều quý vị đã đọc từ tôi chỉ là một vài ý týởng tôi đã thực hiện, về giải pháp nào tôi cho là hợp lý, khi xem xét các cảnh huống. Đây là những ý tưởng tôi chỉ chia sẻ với quý vị, mà không như phần của việc bàn luận công khai. Như quý vị chắc chắn biết, tôi không có dính líu gì với quá trình xây dựng và cũng không thể với bất cứ cách thức nào tác động đến quá trình xây dựng này.

Trái lại, tôi hoàn toàn có sự thông hiểu rằng nhiều người trong số quý vị có những ý kiến mạnh mẽ và cảm xúc thật, liên quanđến Hoa biển và sự vắng bóng của lịch sử và mối liên hệ mà quý vị nghĩ là một thiếu sót quan trọng trong dự án này.   Sai lầm, nếu như người ngoại cuộc như tôi lại can dự vào một cuộc tranh luận về việc này. Không tôn trọng khi lý luận ngược với thực tế và cảm xúc đầy kinh nghiệm liên quan đến căn cước, lịch sử và sự nhớ thương một tổ quốc đích thực, bằng lời nói và thỏa hiệp quan liêu.

Trong một số điện thư (e-post) tôi nhận được, người ta có thể có được ấn tượng rằng tôi thiếu sự thiện cảm hay thông hiểu đối với Miền Nam Việt Nam và lịch sử của nơi này. Để cho được sáng tỏ, hãy cho tôi được phép đính kèm một trích dẫn từ cuốn sách Những Lý Tưởng của tôi. Tôi đủ tin điều này sẽ làm rõ một phần những hiểu lầm nếu có. Như cách gọi, tôi đang ở về phía bên bạn. 

Gởi những lời chào tốt lành,

Bård Larsen

 

Bản tiếng Nauy

Hei alle sammen!

Jeg tror det har oppstått en misforståelse i forhold til mine tanker om Sjøblomst.

Jeg oppfatter ikke meg selv som part i saken. Det dere har lest fra meg var bare noen tanker jeg har gjort meg, om hvilken løsning jeg mener er fornuftig. Forholdene tatt i betrakting. Dette er tanker jeg bare deler med dere. altså ikke som del av den offentlige debatt. Jeg har som dere sikkert vet ingenting med prosessen som sådan å gjøre, og kan heller ikke påvirke den på noen som helst måte.

Jeg har derimot full forståelse for at mange av dere har sterke meninger og ekte følelser knyttet til Sjøblomst og det fravær av tilknytning og historie dere mener er en vesentlig mangel i prosjektet.

Som utenforstående ville det være galt av meg å gå inn i en diskusjon om dette. Det ville være respektløst å argumentere mot erfart virkelighet og føleleser knyttet til identitet, historie og savnet av et sannferdig fedreland, med byråkratisk snakk og kompromiss.

I enkelte av e-postene jeg har fått kan man få det inntrykk av at jeg mangler sympati eller forståelse for Sør Vietnam og dens historie. For å oppklare, la meg derfor få lov til å legge ved et utdrag fra min bok Idealistene. Jeg tror nok dette vil klargjøre en del eventuelle misforståelser. I’m on your side, som det heter.

Med gode hilsener

Bård Larsen


 

From: "Duc Hoa Nguyen" Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. ;
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subject: Tuong Dai va nhan xet cua su gia nguoi Na Uy Bård Larsen
Date: 10. jun. 2013 20:31

Kính quý đồng hương.

Kính chuyển link:

Tượng đài Hoa Biển và nhận xét của sử gia người Na Uy Bård Larsen. Bằng tiếng Na Uy và tiếng Việt Nam

Xin quý vị bám vào đây

Kính

DHoa

www.thuyennhannauy.com

www.takknorge.no

Fra: Bård Larsen < Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Dato: 13:30 4. juni 2013
Emne: SV: Re.: Artikkel den 26.04.2013- Vietnam Politisk krøll

* Bản tiếng Việt bên dưới

Jeg heter Bård Larsen og jobber som historiker i den liberalkonservative tenketanke Civita. Som dere kanskje vet har jeg skrevet om Vietnam, både i bøker og i kronikker i avisen.

I boken Idealistene skriver jeg om hvordan forbrytelser begått av kommunistene har blitt grovt underkommunisert og fortiet i norsk offentlighet, da særlig på venstresiden. Det gjelder også historien om det vietnamesiske folkets lidelser, hvor bare den ene siden har blitt hørt.

I Norge vet man også lite om bakgrunnen for Vietnam-krigen. Man vet lite om Ho Chi Minhs brutalitet og enda mindre om den kommunistiske angrepskrigen mot sør. Også bakgrunnen for båtflyktningen er lite kjent. All denne kunnskapen har gått tapt til fordel for en enkel og usann historie om de gode (FNL) og de onde (USA). Og det er veldig synd.

Derfor er det så gledelig at det nå reises et minnesmerke på Bygdøy for norske sjøfolk og for båtflyktningene. Dessverre er det også slik at det å reise et såpass stort monument er en byråkratisk prosess hvor mange hensyn må tas. Jeg har forstått det slik at noen av dere ikke er helt fornøyd fordi Norge Maritime Museum ikke vil tillate politiske manifestasjoner ved minnesmerket. Det er en forståelig bekymring. Allikevel mener jeg at det er riktig å akseptere de betingelser som kommunen og museet har satt. Ikke fordi det nødvendigvis er helt rettferdig, men fordi det er vanskelig å se noen annen mulighet. La meg forklare hvorfor jeg mener dette.

Kommunen har slik jeg ser det, gjort en god jobb og har bare forholdt seg til sine oppgaver. Beliggenheten på Bygdøy og det rent formelle. De har også, slik jeg forstår det, tatt på seg oppgaven med å vedlikeholde monumentet. Vietnams ambassadør har også oppsøkt kommunen. Gjennom Høyre har jeg god informasjon fra partifeller om hvordan han ble mottatt hos ordfører Fabian Stang og andre involverte. Ambassadøren hadde kommet med oppfordringer om at monumentet ikke skulle reises og at kommunen måtte gripe inn i prosessen. Fra kommunen fikk ambassadøren vite at i Norge er det ikke vanlig at politikere eller ambassadører legger seg oppi byggesaker. Vi lever i et demokrati. Da ambassadøren hevdet at et slikt monument kunne skape komplikasjoner i forholdet mellom Norge og Vietnam, hadde ordføreren bare trukket på skuldrene.

Det er viktig å vite at kommunen ikke forholder seg til den politiske dimensjonen i monumentet overhodet. Det er vanlig praksis og, som eksempelet over viser, en ganske fornuftig praksis.

Jeg har i tillegg vært i kontakt med Norsk Maritimt Museum. Jeg hadde en lang samtale med direktøren. En hyggelig og opplyst mann som virket reflektert, også om Vietnam-spørsmålet. Han kunne fortelle meg at det svært tidlig i prosessen ble vedtatt av museets styre at det ikke ville gis tillatelse til politisk manifestasjoner ved monumentet. Ambassadørens besøk har altså ikke hatt noen som helst påvirkningskraft på den beslutningen. Direktøren kunne fortelle at ambassadøren var høflig og at hans innsigelser ble notert (men ignorert).

Et slikt avslag fra museets side er imidlertid ikke noe nytt. Alle forespørsler om politiske manifestasjoner på museets eiendom blir konsekvent avvist. Det gjelder for eksempel også monumentet som er reist over norske krigsseilere. Museets begrunnelse er at uteområdet skal være for alle, i den forstand at det skal være et område hvor folk kan ferdes uten å bli utfordret, for eksempel med sterke meninger eller kulturelle utrykk. Et annet eksempel er at det ikke er lov å kle av seg toppløs på stranden, fordi enkelte kan føle seg støtt. (Som dere sikkert kjenner til har nordmenn et merkelig behov for å ta av seg alle klærne når de bader ...).

Det er altså ingen som helst rimelig grunn til å tro at museet har politisk baktanker med å si nei til politiske markeringer. Slik jeg ser det praktiser museet sin eiendomsrett og det er lite hensiktsmessig å utfordre denne praksisen. Så lenge loven er lik for alle.

Så til min konklusjon: Jeg er enig i at det ideelle hadde vært at det skulle blitt gitt tillatelse til markeringer ved minnesmerket. Når dette ikke er mulig er den neste beste løsningen at monumentet blir reist på Bygdøy under de forutsetninger som museet har bestemt. Poenget er at beliggenheten er aldeles fantastisk og området blir besøkt av flere hundre tusen mennesker fra hele verden hvert år. Hvis dere hadde bestemt dere for å avlyse prosjektet måtte man finne en ny plassering for minnesmerket. Det er svært lite sannsynlig at dere ville fått tildelt et område som på noen som helst måte kan sammenlignes med fantastiske Bygdøy. Det er heller ikke sikkert at dere ville fått tillatelse til å gjennomføre markeringer av grunneier der heller. Dere står altså mellom valget å ha et monument med en fantastisk beliggenhet hvor veldig mange mennesker ferdes daglig hele året, men hvor dere ikke får lov til å ha manifestasjoner, eller et monument med en mye mer avsidesliggende beliggenhet hvor få mennesker ferdes, men hvor dere muligens får lov til holde markeringer. Så kan man jo også spørre seg om verdien av manifestasjoner som få legger merke til?

Selv om realiseringen av minnesmerket ikke innebærer synlige politiske markeringer, bør vi også huske at monumentet i seg er et politisk innlegg. Norsk offentlighet er slett ikke ferdig med Vietnamkrigen, og for enkelte vil monumentet i seg virke som en provokasjon mot deres

feilaktige bilde av konflikten. Sjøblomst er slik sett en historisk begivenhet som vi for all del må ta vare på.

Til slutt har jeg lyst til å invitere dere til en samtale på vårt kontor i Akersgata like bak Stortinget i Oslo Sentrum. Jeg er spent på å høre deres synspunkter. Der vil jeg også gjerne fortelle dere litt om mine prosjekter som historiker, også om Vietnam, samt litt om Civitas arbeid generelt.

Mvh

Bård Larsen

Civita

Bản dịch:

Tôi, Bård Larsen, sử gia, làm việc cho nhóm tư tưởng bảo thủ tự do Civita. Có lẽ quý vị biết là tôi đã viết về Việt Nam, cả dưới dạng sách và các bài bình luận trên báo chí.

Trong quyển Những Người Theo Chủ Thuyết Lý Tưởng (Idealistene) tôi viết rằng những sự phạm tội của người cộng sản đã được thông báo thiếu sót một cách tàn nhẫn và không được nêu lên trước công luận Na Uy, nhất là từ đảng tả phái (venstreside). Ngay cả lịch sử thống khổ của dân tộc Việt Nam, chỉ một bên được nghe biết đến.

Tại Na Uy người ta cũng ít biết về cuộc chiến Việt Nam. Ít biết về sự tàn bạo của Hồ Chí Minh và càng biết ít hơn về cuộc xâm lược Việt Nam Cộng Hòa của cộng sản. Nguyên do của thuyền nhân tị nạn cũng ít được biết đến. Tất cả những kiến thức nầy bị xóa đi tạo sự thuận lợi cho một lịch sử đơn giản và sai sự thật về những người tốt lành của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) và những người ác ôn (Hoa Kỳ). Thật vô cùng đáng tiếc.

Do đó thật vui mừng khi tượng đài tưởng niệm đang được xây tại Bygdøy cho thủy thủ Na Uy và những thuyền nhân tỵ nạn. Tiếc thay việc xây một Tượng Đài với tầm vóc lớn như vậy là một công trình với nhiều thủ tục hành chánh trong đó có nhiều  điều phải lưu tâm tới, nhưng tôi hiểu có một số người trong quý vị không hài lòng bởi vì Bảo Tàng Viện (BTV) không cho phép biểu dương chính trị nơi đặt TĐ. Đó là một trăn trở có thể hiểu được. Tuy nhiên tôi cho rằng chấp nhận những điều kiện mà công xã Oslo và BTV đưa ra là đúng. Không phải vì lý do cần phải cư sử công bình, nhưng bởi vì khó mà tìm thấy cơ hội khác. Xin cho tôi được giải thích tại sao tôi thấy như vậy.

Theo tôi, công xã Oslo đã làm một việc hoàn hảo và chỉ làm theo nhiệm vụ của họ: Cho phép đặt TĐ tại Bygdøy và đúng thủ tục. Họ cũng đã, theo như  tôi hiểu, nhận trách nhiệm bảo trì TĐ. Viên đại sứ của Việt Nam cũng đã xin gặp công xã. Qua đảng Hữu Phái (Høyre), tôi có được thông tin rõ ràng từ các đảng viên, ông đô trưởng Fabian Stang và những nhân viên có trách nhiệm đã tiếp viên đại sứ như thế nào. Viên đại sứ đã đưa ra những yêu cầu là không nên cho xây TĐ và công xã phải can thiệp vào tiến trình nầy. Từ phía công xã, viên đại sứ được thông báo là ở Na Uy, thông thường các chính trị gia và các đại sứ không nhúng tay vào những vụ xây cất. Chúng tôi sống trong một chính thể dân chủ. Khi viên đại sứ cho rằng một TĐ như vậy có thể tạo ra những rắc rối trong sự bang giao giữa Na Uy và Việt Nam, thì ông đô trưởng chỉ biết nhún vai mà thôi.

Điều quan trọng nên biết là công xã hoàn toàn không để ý tới tầm mức chính trị của TĐ. Đó chỉ là một thói quen tự nhiên, như ví dụ ở bên trên cho thấy, và là một hành sử khá hợp lý.

Thêm vào đó tôi có liên lạc với BTV. Tôi có nói chuyện khá lâu với ông giám đốc. Một người  vui vẻ và hiểu biết, có suy nghĩ chín chắn, ngay cả trong vấn đề liên quan đến Việt Nam. Ông kể rằng ngay trong giai đoạn sơ khởi của dự án, ban quản trị BTV đã quyết định không cho phép biểu dương chính trị nơi TĐ. Vì vậy, việc viếng thăm của viên đại sứ không có một sức tác động nào cả trong quyết định của BTV. Ông giám đốc cũng kể rằng viên đại sứ tỏ ra lịch sự và những chống đối của ông ta được  ghi nhận (nhưng đã bị chúng tôi bỏ qua, lờ đi).

Tuy nhiên sự khước từ biểu dương chính trị như vậy từ phía BTV không có gì là mới mẻ. Tất cả những dò hỏi về biểu dương chính trị trong khu đất của BTV đương nhiên bị bác bỏ. Ví dụ cũng như tượng đài về những thủy thủ Na Uy trong đệ nhị thế chiến. Lý do của BTV là khu vực ngoài trời là dành cho tất cả mọi người nên trong ý nghĩa đó thì đây là một khu vực mà mọi người có thể đi lại mà không gặp một sự khiêu khích nào, ví dụ như có những ý kiến mạnh bạo hay phát biểu có màu sắc văn hóa. Một ví dụ khác nữa, là không được ở trần/không mặc áo (toppløs) nơi bờ biển, vì có người có thể cảm thấy bị xúc phạm (quí vị biết rõ là người Na Uy có một nhu cầu lạ lùng là cởi tất cả quần áo ra khi tắm biển...).

Hoàn toàn không có một lý do nào để cho rằng BTV có ác ý chính trị khi từ chối việc cho phép biểu dương chính trị. Theo tôi thấy, BTV thi hành luật chủ quyền của họ nên không có lý do gì để chống đối khi mà điều luật được áp dụng như nhau cho tất cả.

Do đó kết luận của tôi là: Tôi đồng ý, điều lý tưởng là cho phép biểu dương nơi TĐ. Khi điều nầy không đạt được, thì giải pháp tốt nhất kế tiếp là TĐ sẽ được đặt ở Bygdøy với những điều kiện mà BTV đã quyết định. Điểm chính yếu là vị trí quá tuyệt vời và khu vực nầy được thăm viếng bởi hằng trăm ngàn du khách trên thế giới hằng năm. Nếu quý vị đã quyết định là sẽ hủy bỏ chương trình nầy, thì phải kiếm một nơi khác để đặt TĐ. Cơ hội rất hiếm để được phân phát một nơi nào tuyệt vời như Bygdøy. Và cũng không chắc quý vị được phép của chủ đất nơi đó cho biểu dương.

Như vậy quý vị sẽ đứng trước sự lựa chọn giữa một TĐ với một địa điểm tuyệt vời mà có rất nhiều người lui tới mỗi ngày suốt cả năm, nhưng không được biểu dương, hay là một TĐ nằm một nơi hẻo lánh, ít  người lui tới, nhưng quí vị có thể được phép biểu dương. Cũng có thể đặt câu hỏi là giá trị của các cuộc biểu dương mà ít người để ý tới sẽ ra sao?

Mặc dù việc thực hiện TĐ không bao hàm những biểu dương chính trị trước mắt, chúng ta cũng nên nhớ TĐ tự nó đã là sự bày tỏ chính trị rồi. Công chúng Na Uy vẫn chưa hẳn chấm dứt với chiến tranh Việt Nam, và  đối với một số người, TĐ chính nó có tác dụng như một khiêu khích về hình ảnh sai lệch của họ trong cuộc xung đột tại Việt Nam. Hoa Biển, thấy như vậy, là một biến cố lịch sử mà điều quan trọng là chúng ta phải giữ gìn cẩn thận.

Sau cùng tôi muốn mời quý vị tham dự một buổi  đàm thoại  tại văn phòng chúng tôi ở Akersgata, ngay phía sau Quốc Hội, trong trung tâm Oslo. Tôi nóng lòng để nghe quan điểm của quý vị. Ở đó tôi cũng sẽ muốn kể cho quý vị về những hoạch định của tôi như là một sử gia, cũng về vấn đề Việt Nam, đồng thời  nói sơ qua về việc làm của Civita.

Kính chào

Bård Larsen

Civita

You have no rights to post comments

Bildegalleri

Trung Thu Oslo 2009
Trung thu Lørenskog 2010
Tết Trung Thu 2011
Barnasverdensdag
Khai trương Nhà Việt Nam
Lễ bế giảng lớp Việt ngữ Nhà Việt Nam
CĐNV Nauy 09.06.11 chống phái đoàn ngoại giao VC tại Storting
Tết Trung Thu 2012
Tết Tân Mão 2011
Trung Thu Oslo 2008