Vietnet.no

Mạng lưới thông tin của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Nauy

HNVTN-banner7
HNVTN-banner4
HNVTN-banner3
HNVTN-banner1
HNVTN-banner6
HNVTN-banner2
HNVTN-banner5

søn19Aug2018

Sist oppdatertsøn, 30 jul 2017 2pm

Font Size

Cpanel

Bản tin từ Ban Giám sát Dự án xây dựng tượng đài

 

LTS: Để giữ sự trung thực của vấn đề dự án xây dựng tượng đài chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị một số thông tin trái ngược với những thông báo một chiều của trang nhà thuyennhannauy.com của UBXDTĐ.

Kính chuyển thư của Thượng toạ thích hoằng Khai gửi đến Ban Chấp Hành HNVTN qua anh hội trưởng Trần Trung và trưởng ban Nguyễn Đức Hoá:

From: nguyen xuan < Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. >
Date: 2013/5/13 Subject: Thư gởi đến BCH/HNVTN & UBXDTD
To: "
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 Kính gởi BCH/HNVTN & UBXDTD

Chúng tôi đại diện hai Tôn Giáo Thiên Chúa và Phật Giáo tại Na Uy đồng kính gởi đến hai ban một bức Thư, với hy vọng rằng Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tại Na Uy chúng ta sẽ có được sự hoà hợp như xưa. Và Tượng Đài được kết quả mỹ mãn hơn.

Kính chúc quý vị trong hai ban luôn có nhiều thành công trong cuộc sống và lý tưởng mà quý vị đang phục vụ.

Kính thư

Tm. BĐH GHPGVNTN NU

Trưởng Ban

Tỳ kheo - Thích Hoằng Khai (T An Chí)

Xin chuyển đến qúi đồng hương một vài tin tức liên quan các cuộc họp với BCH/HNVTN và UB/XDTĐ


Bản Tin Từ Ban Giám Sát

Dự án xây dựng tượng đài

'Cuộc họp ngày 18 tháng 04 năm 2013:

Cùng chia sẻ mối bận tâm của cộng đồng liên quan đến việc xây dựng tượng đài, ngày 18 tháng 04 năm 2013, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ giữa đại diện Ban Chấp hành Hội Người Việt tị nạn (BCH/HNVTN) và đại diện Ủy ban xây dựng Tượng đài (UB/XDTD). Trong cuộc họp này chúng tôi đã chứng kiến hai bên cùng đi đến một quyết định tiến hành việc xây dựng tượng đài theo đúng đường hướng được xác định từ ban đầu. 

UB/XDTĐ đã nhìn nhận những sai lỗi trước đây và xác nhận: 

- UB/XDTĐ trực thuộc HNVTN và làm việc dưới sự điều hợp của BCH/HNVTN. Trưởng UB/XDTĐ là đại diện của BCH/HNVTN, do BCH/HNVTN chỉ định điều hành nội bộ UB/XDTĐ 

- Chủ nhân (tiltakshaver) Tương Đài là Hội Người Việt Ti Nan tại Na-Uy. Theo đó, tên và org.nr của HNVTN (Det Vietnamesiske Flyktningeforbundet i Norge – org. nr: 00996208265) sẽ thay cho tên và org.nr của Vietnamesisk Flyktningers Minnesmerke, org.nr: 00995720752. 

Trong tinh thần hướng đến sự hợp tác và ích chung, trong cuộc họp này, chúng tôi cũng đồng ý với BCH/HNVTN, yêu cầu anh Nguyễn đức Hóa tiếp tục vai trò trưởng ban điều hành UB/XDTĐ và là đại diện BCH/HNVTN. 

Rất tiếc cuộc họp ngay hôm sau giữa hai bên đã đi đến bế tắt. Hai bên đều tuyên bố bất hợp tác. Ngày 22 tháng 04, BCH/HNVTN gửi thư thông báo chấm dứt vai trò điều hợp cũng như mọi hợp tác với UB/XDTĐ, đứng bên ngoài mọi trách nhiệm liên quan tới Tượng Đài. 

Thư gửi đến BCH/HNVTN và UB/XDTĐ ngày 13 tháng 05 năm 2013: 

Chúng tôi coi việc BCH/HNVTN và UB/XDTĐ tuyên bố bất hợp và lá thư khước từ trách nhiệm của BCH/HNVTN là quyết định vượt quá thẩm quyền của hai bên, nên với trách nhiệm lãnh đạo tinh thần của hai tôn giáo lớn - Phật giáo và Công giáo – nơi cộng đồng người Việt tị nạn, đồng thời trong vai trò ban giám sát của dự án, ngày 13 tháng 05 năm 2013, chúng tôi đã cùng gửi thư đến BCH/HNVTN và UB/XDTD kêu gọi, vì sự đoàn kết và lợi ích chung, vì tôn trọng sự tín nhiệm của cộng đồng, hãy trở lại đúng với vai trò được ủy thác của mình đã được xác định trong nội qui điều hành dự án xây dựng tượng đài. 

Trong lá thư này, chúng tôi cũng nhấn mạnh, từ lúc khởi xướng ban đầu, dự án xây dựng tượng đài Thuyền nhân tị nạn là dự án của cộng đồng, do Hội Người Việt tị nạn chủ xướng và điều hành. Cộng đồng đã hưởng ứng sự kêu gọi của Hội Người Việt tị nạn để cùng yểm trợ cho công trình này. Cũng trên căn bản này, chúng tôi đã tích cực kêu gọi quần chúng trong hai tôn giáo hỗ trợ cho dự án, nên chúng tôi cũng chỉ ủng hộ một tượng đài được thành hình đúng theo như dự án của cộng đồng mà thôi. 

Các cuộc gặp riêng mỗi bên: 

Theo tinh thần của thư ngày 13 tháng 05, chúng tôi đã gặp riêng BCH/HNVTN và UB/XDTĐ để lắng nghe những khó khăn và nêu lên một số yêu cầu cho mỗi bên. 

Ngày 23 tháng 05, chúng tôi đã gặp riêng BCH/HNVTN và ngày 04 tháng 06 gặp riêng UB/XDTĐ. Trong cuộc gặp riêng mỗi bên, trước hết chúng tôi đã bày tỏ sự đáng tiếc đối với quyết định bất hợp tác của hai bên xảy ra sau cuộc họp giữa hai bên ngày 19 tháng 04. Đây là điều làm suy giảm sự tín nhiệm của cộng đồng. 

Trong cuộc gặp riêng với BCH/HNVTN ngày 22 tháng 04, chúng tôi yêu cầu BCH hãy nhận lãnh trách nhiệm chủ xướng và điều hành dự án. Chính BCH đã nhân danh HNVTN để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng, BCH không thể khước từ trách nhiệm mà cộng đồng đã tín nhiệm ủy thác.  

BCH/HNVTN cũng cho biết khó khăn là từ khi nhận trách nhiệm vào tháng 10 năm 2012, BCH không được biết và không nhận được các văn bản chính thức nào liên quan đến dự án, ngoại trừ các biên bản và dự thảo (utkast). 

BCH/HNVTN tỏ ra thiếu tin tưởng trong việc hợp tác, lý do là cách làm việc không trong sáng, ”úp úp mở mở” của UB/XDTĐ. 

Để có thể nhận trách nhiệm, BCH/HNVTN yêu cầu: 

- UB/XDTĐ tôn trọng quyết định của Ban giám sát trong thư ngày 13 tháng 05, là ngưng mọi công trình xây dựng liên quan đến tượng đài trong thời gian bàn thảo. 

- BCH/HNVTN được xem tất cả mọi hồ sơ, hợp đồng đã ký kết, biên bản và thư từ trao đổi với những cơ quan và công ty có liên quan đến việc xây dựng TĐ. 

Trong cuộc gặp riêng với UB/XDTĐ ngày 04 tháng 06, chúng tôi nhấn mạnh:

- UB/XDTĐ tiếp tục một mình tiến hành việc xây dựng tượng đài là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm.

- UB/XDTĐ hãy đưa dự án tượng đài trở lại đúng vị trí pháp lý theo như sự đồng thuận trong cuộc họp ngày 18 tháng 04 như được trình bày ở trên.

- Tôn trọng quyết định của chúng tôi trong thư ngày 13 tháng 05: "tạm ngưng công trình thực hiện dự án cho đến khi có sự đồng thuận".

Theo sự yêu cầu của chúng tôi, UB/XDTĐ đã trao cho chúng tôi bản sao các hợp đồng, thỏa thuận và ngân sách của tượng đài.

Tuy nhìn nhận nằm dưới trách nhiệm của BCH/HNVTN nhưng UB/XDTĐ cũng bày tỏ khó khăn trong việc hợp tác với HBCH/HNVTN. Nguyện vọng của UB/XDTĐ là BCH/HNVTN cử người vào làm việc trong UB/XDTĐ. Trong lời cuối kết thúc cuộc họp anh Nguyễn đức Hóa đã thành khẩn bày tỏ một ước mong: Xin BCH/HNVTN đề cử người thay thế anh làm trưởng UB/XDTĐ và anh sằn sàng tiếp tục làm việc với tư cách một thành viên của ủy ban.

Chúng tôi cố gắng sắp xếp để có cuộc họp chung giữa hai bên sớm hết sức có thể. Tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm và thiện chí của BCH/HNVTN và UB/XDTĐ, chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp cho dự án tượng đài của cộng đồng.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thượng tọa Thích Hoằng Khai

Đại đức Thích Viên Ngộ

Đại diện Cộng đồng Công giáo Việt tại Na uy tại Na Uy

Linh mục Huỳnh Tấn Hải 


43 ngày sau khi lá thư của Ban Giám Sát (Hai vị lãnh đạo tôn giáo TT Thích Hoằng Khai và Đức ông Huỳnh Tấn Hải gửi đến UBXDTĐ yêu cầu: Tôn trọng quyết định của chúng tôi trong thư ngày 13 tháng 05: "tạm ngưng công trình thực hiện dự án cho đến khi có sự đồng thuận". UBXDTĐ xem thường lời yêu cầu trên, một mặt lên tiếng trấn an dư luận và mặt khác vẫn tiến hành theo sách lược "vừa đánh vừa đàm". Xin xem thư thông báo của UB dưới đây:


Đính kèm 1:

From: "Duc Hoa Nguyen" Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. >'; document.write(''); document.write(addy_text16090); document.write('<\/a>'); //-->\n Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
To: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Subject: Tin UBXDTD ngay 06 thang 06 năm 2013
Date: 6. jun. 2013 22:43

Tin từ UBXDTĐ ngày 06 tháng 06 năm 2013:

Vào ngày 14. tháng 05, UBXDTĐ có nhận văn thư của Đức Ông Huỳnh Tấn Hải và Thượng Tọa Thích Hoằng Khai là  hai vị lãnh đạo tinh thần của hai tôn giáo và cũng là Ban Giám Sát của dự án xây dựng Tượng Đài.

Nội dung văn thư cho biết Đức Ông và Thầy mong có một buổi nói chuyện với UBXDTĐ nhằm tìm cách hàn gắn lại những rạn nứt đưa đến sự chia rẽ trong thời gian qua. Trong thời gian này, Đức Ông và Thầy cũng yêu cầu UBXDTĐ lắng đọng tâm hồn lại, giữ sự yên lặng, để công việc hòa giải của Đức Ông và Thầy được dễ dàng hơn.

UBXDTĐ đã gặp riêng Đức Ông và Thầy vào ngày 04.06 vừa qua, và hiện nay UBXDTĐ đang chờ Đức Ông và Thầy xếp đặt cho một cuộc họp chung với BCH HNVTN Oslo & Vùng Đông để cùng tìm một hướng đi chung tốt đẹp cho tương lai.

Trong thời gian này, để sự hòa giải có kết quả tốt đẹp như Đức Ông và Thầy mong muốn (và đây cũng là mong ước của bà con khắp nơi), UBXDTĐ tha thiết ước mong quý vị cùng chia sẻ mối quan tâm giữ gìn sự bình an cho Cộng Đồng, cho tình cảm yêu thương giữa bà con đồng hương tỵ nạn với nhau, và sự đoàn kết gắn bó của bà con tỵ nạn chúng ta tại đất nước Na Uy hiền hòa này. 

Đôi lời chân thành kính báo.

 
Nguyễn Đức Hóa
Thay mặt UBXDTĐ
 

Đính kèm 2: 

Date: Mon, 24 Jun 2013 16:13:18 +0100
From: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subject: Thư thông báo từ UBXDTĐ To: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Kính gởi thư thông báo từ Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài.
Quý vị cũng có thể vào đọc hoặc chuyển tiếp trong trang nhà của UB với link sau:
 

Kính gởi

Quý Hội đoàn, Quý Đảng phái,

Cộng đồng người việt tỵ nạn cộng sản ở Na uy                                

Oslo 24.06.2013   

THÔNG BÁO VỀ TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN 

Kính thưa quý vị! Ủy ban xây dựng tượng đài Thuyền Nhân xin được thông báo đến quý vị một số việc quan trọng như sau: 

 1. 1.Tiến trình xây dựng Tượng đài Thuyền Nhân 

Tượng đài Thuyền nhân với ba mục đích: 

đang đi vào giai đoạn hoàn thành. Tượng đài Thuyền Nhân đã được đặt tại Viện Bảo Tàng Hàng Hải Na Uy ở khu vực Bygdøynes, nơi hàng năm có khoảng 200.000 du khách thăm viếng. UBXDTĐTN xin được thông báo một số tin tức liên quan đến Tượng đài: 

 • Mô hình Hoa Biển đã được gắn lên bệ tại Bygdøy ngày 18 tháng 6. (xem hình đính kèm 1).
 •  
 • Bệ bia văn có hàng chữ đã hoàn thành và được dựng tại Bygdøy ngày 20.6.2013. Bia văn ghi tên các tầu chưa được lắp ráp vì còn chờ một vài thay đổi, bổ túc. (xem hình đính kèm 2).  

Ban Giám Sát đã được thông báo về ba điểm nêu trên.  

 1. 2.Thông báo về việc tố cáo trang blogg giả danh UBXDTĐTN, xuyên tạc dự án XDTĐTN 

Như quý vị cũng biết, UBXDTĐTN chỉ có hai trang nhà:

www.thuyennhannauy.com/http://takknorge.no/ 

Từ cuối tháng 4 năm 2013, có người đã phát hiện một trang blogg giả danh mang tên Hoa Biển với địa chỉ: http://my.opera.com/hoabiennauy/blog/ 

Trang blogg này đã giả danh UBXDTĐTN, ăn cắp hình ảnh mô hình Hoa biển của UBXDTĐ để làm logo cho trang riêng và còn giả mạo gắn cờ máu lên tấm hình.

Trang blogg này cũng tung ra những bài viết xuyên tạc sai sự thật nhằm mục đích phá hoại.

Đây là hành động bất hợp pháp, gây hoang mang, xáo trộn trong cộng đồng.

Vì vậy, thể theo yêu cầu của một số bà con, và cũng nhận thấy việc làm sáng tỏ và ngăn chặn kẻ xấu phá hoại đứng sau trang blogg này là cần thiết để mang lại sự an bình trong cộng đồng, UBXDTĐ đã: 

 • Liên lạc và gởi thư khiếu nại đến công ty Opera Software - nơi có trách nhiệm đối với mạng của my.opera để tố cáo trang blogg giả mạo này. (xem thư đính kèm số 3).
 •  
 • Gởi thư đến Cảnh sát Oslo tố cáo về việc làm bất hợp pháp của trang mạng này. (xem thư đính kèm 4). 

Nay công ty Opera Sofware đã xóa bỏ trang blogg này. 

 1. 3.Thành viên trong UBXDTĐTN 

Chúng tôi cũng xin thông báo đến cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Na Uy rằng:

Cho đến nay UBXDTĐTN đã được hầu hết các hội đoàn, đảng phái, cá nhân, đại diện cho cộng đồng người việt tỵ nạn trên toàn Nauy tham gia làm thành viên trong UB :

 • Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Stavanger
 • Hội Người Việt Tỵ Nạn Trondheim
 • Hội Người Việt Tự Do tại Porgrunn
 • Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Tønsberg
 • Hội Người Việt Nam tại Sandefjord
 • Hội Người Việt Tự Do Bergen
 • Hội Người Na Uy Gốc Việt, VINOF
 • Hội Bảo Tồn Truyền Thống Việt Nam tại Moss & Rygge
 • Đảng Việt Tân tại Na Uy
 • Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Na Uy
 • Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy

Cá nhân:

 • Nguyễn Đức Hoá
 • Võ Việt Cường
 • Nguyễn Hoài Trang ( Angela)
 • Trần Thị Nguyệt Minh

http://www.thuyennhannauy.com/ubxdtd.htm

Chúng tôi lấy làm tiếc rằng có 3 hội đoàn: 

 • Hội Người Việt Tỵ Nạn Oslo và Vùng Đông
 • Hội Cao niên
 • Hội Cựu Quân Cán Chính Và Hậu Duệ  

đã tuyên bố rút lui hoàn toàn và không ủng hộ lập trường chung của UBXDTĐTN. Quý vị trong BCH của quý hội cũng lên danh sách rút tiền ra khỏi quỹ Tượng Đài Thuyền Nhân. Chúng tôi ghi nhận quyết định của quý 3 hội, và chúng tôi tôn trọng quý 3 hội trong tinh thần dân chủ của UB.

Nhưng chúng tôi vui mừng vì hầu hết các thành viên khác vẫn ủng hộ UBXDTĐTN, và như vậy UB vẫn mang sắc thái đa dạng và dân chủ.

 1. 4.Tri ân Cộng đồng người việt tỵ nạn cộng sản ở Nauy

Cuối thư, chúng tôi xin cám ơn hơn 1300 ân nhân đã ủng hộ 1918643,96 kroner (3.5.2013) để chúng ta có được một tượng đài đúng như ý nghĩa ban đầu. Tượng đài Thuyền Nhânsẽ mãi là nơi chúng ta có thể đến để thắp nén hương lòng, tạ ơn những ân nhân đã cứu giúp chúng ta đến đất nước tự do, để tưởng nhớ những người đã bỏ mình trên đường trốn chạy cộng sản. Bên Tượng đài Thuyền Nhân chúng ta sẽ kể cho những thế hệ mai sau nghe về chế độ cộng sản độc tài đã khiến hàng triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi. Tượng đài Hoa Biển sẽ mãi là một biểu tượng của Nhân Bản, Tri Ân, và của Tự Do bất khuất. 

Kính thư!

Thay mặt Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân!

Nguyễn Tiến Thành

Phó Ban UBXDTĐTN

Kính
 
Thay mặt UBXDTĐ
Nguyệt Minh
 
 
Dinh kem 1 350x230

 bia td2 UBXDTD

Hình từ bản thông báo & trang mạng của UBXDTĐ


 

Đính kèm 3:

LỜI MỞ TRANG NHÀ TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TẠI NA-UY

Trích:

Tượng đài này sẽ là biểu tượng BIẾT ƠN và dấu DẤN THÂN của toàn thể người Việt tại Na-uy, không phân biệt tới trước sau, địa phương, tuổi tác. Nó cũng là biểu tượng ĐOÀN KẾT – mọi cá nhân, mọi đoàn thể và tôn giáo cùng góp phần xây dựng. 

 

Đính kèm 4

(Trích đoạn lá thư thông báo của Hội Trưởng Trần Trung sau buổi họp 11.07.13)

Cộng đồng, trong thời gia qua  đã có những khó  khăn,việc ngưng lại công trình chỉ là để tỏ sự thiên chí, ngay chính các Ngài trong Ban Giám Sát cũng cảm thấy thiếu đi sự tôn trọng khi yêu cầu của các vị lãnh đạo tôn giáo bị coi thường, và cảm nhận của Đ. Ô e ngại không thể tiếp tục với vai trò Giám Sát này.

Ngoài ra, trong buổi họp này, HNVTN cùng với Ban Cố Vấn, đại diện hội Cao Niên, hội  Ái Hữu Quân Cán Chính VNCH và Hậu Duệ lại thêm một lần nữa được nghe biết thêm về nội dung một văn thư ngày 21 tháng 6 năm 2013 của UBXDTĐ đã gởi đến Ban Giám Sát (BGS) như sau: (trích nguyên văn đọc từ mắy ghi âm)

UBXDTĐ xin được thông báo đến BGS những điểm như sau:

1-      Hoa Biển đã được đặt trên bệ,

2-      Bệ bia văn đã hoàn thành, bia văn có hàng chữ đã hoàn thành, bia văn tên các tàu chưa được lắp vì còn đợi bổ sung tàu.

3-      Hợp đồng trao tặng hoa biển và hợp đồng Oslo kommune nhận bảo trì, bảo hiểm cho hoa biển đã soạn xong nhưng chưa ký.

Điểm 1 và 2 xin kính báo BGS cùng chung vui. Nay hợp đồng với Oslo kommune đã soạn xong chờ UB ký, khi  ông Thor Sandborg làm Bia, và Hoa biền xong sẽ trao công trình lại cho UBXDTĐ, và ông sẽ hết trách nhiệm bảo trì và lo bảo hiểm cho Hoa Biển. Theo tinh thần trong thư BGS gởi cho UB ngày 13/5 và buổi họp ngày 4 tháng sáu. UB sẽ tạm thời không ký hợp đồng trao tặng HB và hợp đồng Oslo kommune nhận bảo trì cho HB. Như vậy TĐ trong thời gian chuyển tiếp sẽ do chính BGS-UBXDTĐ là Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo: Đ.Ô Huỳnh Tấn Hải, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: TT Thích Hoằng Khai chịu trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm kinh tế về phần bảo trì và bảo hiểm cho HB trước UBXDTĐ và trước Cộng Đồng người Việt tại Nauy.

**************

 

You have no rights to post comments

Bildegalleri

Trung Thu Oslo 2009
Trung thu Lørenskog 2010
Tết Trung Thu 2011
Barnasverdensdag
Khai trương Nhà Việt Nam
Lễ bế giảng lớp Việt ngữ Nhà Việt Nam
CĐNV Nauy 09.06.11 chống phái đoàn ngoại giao VC tại Storting
Tết Trung Thu 2012
Tết Tân Mão 2011
Trung Thu Oslo 2008