Vietnet.no

Mạng lưới thông tin của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Nauy

HNVTN-banner3
HNVTN-banner1
HNVTN-banner2
HNVTN-banner5
HNVTN-banner6
HNVTN-banner4
HNVTN-banner7

søn19Aug2018

Sist oppdatertsøn, 30 jul 2017 2pm

Font Size

Cpanel

Vietnam: Hvem vant freden?

VG  -  02.05.2005  -  Side: 37

Forfatter: Av Lars Rise, utenrikspolitisk talsmann (KrF) - Emne: VGDEBATT - Kategori: KRIG OG KONFLIKTER, POLITIKK

Hverken demokrati eller kommunisme vant frem i Vietnam, som 30 år etter krigens slutt sitter igjen med et gjennomkorrupt regime, skriver Lars Rise.

Denne helgen er det tretti år siden den nasjonale frigjøringsfront, FNL, av amerikanere kalt Vietcong, inntok Saigon.

Innrykkingen i Sør-Vietnams hovedstad gikk så raskt at de siste amerikanerne ydmykt måtte la seg bli hentet av helikoptre på taket av den amerikanske ambassaden.

Over 58000 amerikanere mistet livet i Vietnamkrigen. Tre ganger så mange ble alvorlig såret. De fleste av de drepte og invalidiserte var svært unge. Gjennomsnittsalderen for en amerikansk soldat i krigen var 19 år. Mange lever med fysiske og psykiske følger fra Vietnamkrigen i dag.

President Lyndon B. Johnson stilte ikke til gjenvalg i 1968 på grunn av Vietnam-fiaskoen, og Richard Nixon gikk til valg med løftet om «fred med ære». USA hadde gitt opp å vinne krigen. Men, var det bare USA som tapte Vietnamkrigen?

Vi vet ikke hvor mange vietnamesere som døde i krigen, men det antas at mellom en og to millioner omkom. I tillegg kommer alle som ble skadet. En million barn ble foreldreløse.

Hevnaksjoner

I Norge bor det i dag mange vietnamesere som flyktet fra krigens redsler og fra kommunistregimets undertrykkelse av politiske meningsmotstandere. Den 30. april 1975 skjedde det en bølge av hevnaksjoner mot sørvietnamesere som var helt vilkårlige. Aksjonene gjaldt både personer som hadde samarbeidet med amerikanerne og personer som aldri hadde motarbeidet Vietcong eller var politisk engasjert på annen måte.

Disse aksjonene skjedde i stor grad uten noen form for rettssikkerhet, og det er ukjent hvor mange som ble drept. Mange forsvant og kom aldri tilbake etter at de ble arrestert denne dagen. Hundretusener ble sendt i konsentrasjonsleirer og arbeidsleirer for å bli indoktrinert i kommunistisk ideologi, og mange dissidenter ble, gjerne basert på grunnløse påstander, dømt til hardt fysisk arbeid som straff for sine politiske meninger. De nye makthaverne spredte frykt og panikk i befolkningen, og bølge på bølge av båtflyktninger satte av gårde på skrøpelige farkoster ut på Sør-Kina-havet og uten nok mat og vann. Over 800000 mennesker flyktet. Mer enn halvparten omkom i forsøket.

Den første gruppen båtflyktninger kom til Norge like etter Vietnamkrigen, og flere kom da Sovjetunionen brøt sammen omkring 1990. Fra norsk side bidro vi til å «avslutte» Vietnamkrigen da Stortinget senest i desember i fjor, med knapt flertall, vedtok å gi oppholdstillatelse til ytterligere 98 vietnamesiske båtflyktninger med slektninger i Norge. De fleste havnet tilfeldigvis på Filippinene og har nå oppholdt seg der i 16 år som statsløse. På denne måten var vi i Norge med på å sette et verdig punktum for Vietnamkrigen og for en del av dem som ble rammet av den. Krigen er slutt, men hvor verdig er freden i Vietnam i dag?

Vietnamkrigen ble fra amerikansk side sett på som en del av en større ideologisk kampanje hvor man skulle utbre demokratiet, og demme opp for kommunismen, som man mente hadde som siktemål å innta stadig nye land i Asia for å innføre ettpartistater og diktatur. Likheten til det som er vedtatt amerikansk politikk i dag er slående: utbre demokratiet, med makt om nødvendig. USA tapte krigen, men vant demokratiet fram i Vietnam?

Bare tapere

I Vietnamkrigen finnes det bare tapere, hverken demokratiet eller kommunismen har vunnet frem. Den kommunisme vi finner i Vietnam ligger svært langt fra marxistisk økonomi. Det er snarere kapitalisme med politisk diktatur som styreform, basert på brutalitet, frykt og terror og en ettpartikultur som ikke tillater divergerende meninger. Under dette styret har Vietnam i dag den nest høyeste økonomiske veksten i Asia.

I 1994 opphevet USAs president Bill Clinton den økonomiske blokaden, og året etter opprettet de to landene diplomatiske forbindelser. Handelen med USA er økende. Vietnam kan vise til en nedgang i antall fattige, men fortsatt lever omkring 25 millioner mennesker under fattigdomsgrensen i kommuniststaten.

Sensur og tortur

Vietnam fikk et regime som i dag, tretti år etter at krigen er slutt, regnes som et at de mest korrupte i verden. Det er de politiske lederne som har blitt styrtrike og som har sterke økonomiske motiver for å holde på makten.

Det har skjedd en utvikling når det gjelder enkelte politiske reformer i Vietnam, men fortsatt er det mange alvorlige brudd på menneskerettighetene. Myndighetene fører en brutal politikk overfor annerledes tenkende. Kommunistpartiet styrer en ettpartistat, med sterke begrensninger på ytrings- og organisasjonsfriheten.

Regimet i Vietnam er skyldig i systematiske brudd på religionsfriheten, og tolererer ikke grupper som søker en politisk rolle. Det tradisjonelle buddhistsamfunnet med nesten 50 millioner medlemmer representerer selvsagt en trussel så lenge kommunistpartiet bare har to millioner medlemmer. Det er sterk sensur og tortur, og vilkårlige arrestasjoner finner sted i byer og landsbyer over hele landet. Amnesty rapporterer om utstrakt bruk av dødsstraff.

Vi kan ikke tillate at økonomisk fremgang overskygger utviklingen av menneskerettighetene i Vietnam. Norge må i sin menneskerettighetsdialog kreve respekt for alle innbyggernes rettigheter, også når det gjelder politiske, sivile og religiøse rettigheter. Vietnamkrigen er slutt, men nå må vi kjempe for at menneskerettighetene ivaretas.

Lyndon B. Johnsons sa i sin tale om Vietnam at «The ultimate victory will depend on the hearts and minds of the people who actually live out there». Jeg mener den ultimate seier først vil skje når alle i Vietnam får sine menneskerettigheter ivaretatt, og når de fritt får uttrykke det de har på hjertet.

You have no rights to post comments

Bildegalleri

Trung Thu Oslo 2009
Trung thu Lørenskog 2010
Tết Trung Thu 2011
Barnasverdensdag
Khai trương Nhà Việt Nam
Lễ bế giảng lớp Việt ngữ Nhà Việt Nam
CĐNV Nauy 09.06.11 chống phái đoàn ngoại giao VC tại Storting
Tết Trung Thu 2012
Tết Tân Mão 2011
Trung Thu Oslo 2008