Vietnet.no

Mạng lưới thông tin của Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Nauy

HNVTN-banner6
HNVTN-banner2
HNVTN-banner3
HNVTN-banner7
HNVTN-banner1
HNVTN-banner4
HNVTN-banner5

søn19Aug2018

Sist oppdatertsøn, 30 jul 2017 2pm

Font Size

Cpanel

Hội Người Việt Tị Nạn tại Na Uy

Hội Người Việt Tị Nạn tại Na Uy

 

 Mục đích:

1. Tạo một cộng đồng người Việt càm thông, tương trợ và đoàn kết.

2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể người Việt tại Na Uy.

3. Duy trì và phát triển truyền thống dân tộc.

4. Phát triển sự hiểu biết hỗ tương giữa người Việt và người Na Uy.

5. Hỗ trợ cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam.

 

Tôn Chỉ:

Đoàn kết, tương trợ, thành tín